O firmě

1. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád upřesňuje pravidla pro postup při reklamacích.
U firmy Jan Petrjánoš – Jasmín Drogerie lze uplatňovat reklamace pouze na zboží zakoupené u této firmy. Reklamace prosím hlaste jak již bylo dříve stanoveno do 5ti pracovních dnů ode dne dodání zboží.

2. Zjištění a nahlášení reklamace

Povinností odběratele je potvrzení převzetí zásilky za přítomnosti řidiče, s uvedením počtu převzatých palet.

Reklamované zboží nepředávejte řidiči bez předchozího nahlášení reklamace na vzorkovně na tel. 545 244 371, v opačném případě není řidič k přebírání zboží oprávněn (pokud přebíráte zboží s řidičem a objevíte nesrovnalost, můžete zboží poslat ihned zpět).

Reklamaci je nutno nahlásit co nejdříve od převzetí zboží, nejdéle však do 5ti pracovních dnů ode dne dodání zboží.

3. Reklamační list

3.1
Zboží je nutné vrátit spolu s řádně vyplněným tiskopisem REKLAMAČNÍ LIST (viz. vzor č. 1 nebo ke stažení zde), i když byla reklamace řádně nahlášena telefonicky. Tiskopis „Reklamační list“ je k dispozici v ceníku VO Jasmín.
Pokud zákazník nemá reklamační list, sepíše vratku na běžně prodejný tiskopis dodacího listu, kde vyplní níže uvedené náležitosti povinné pro reklamační list (bod 3.3) a do záhlaví uvede, že se jedná o VRATKU zboží.
3.2
Zákazník musí od řidiče požadovat potvrzení o převzetí reklamace k doručení na VO. Řidič převzetí vratky stvrdí zákazníkovi svým podpisem a datem na kopii vratky, kterou si zákazník ponechá. Takto stvrzená kopie vratky je pro zákazníka potvrzením, že odeslal vratku na VO drogerie Jasmín.
3.3
Reklamační list musí obsahovat povinné údaje:
 • název odběratele
 • č. faktury
 • číslo zboží – je uvedeno ve faktuře
 • název zboží
 • množství
 • důvod reklamace, popis závady

4. Reklamační podmínky

4.1
Při převzetí zboží – uznáváme:
 • zjevné vady – poškozené zboží (obsah vytéká nebo se sype z obalu, rozdrcený nebo prasklý uzávěr)
 • telefonní kupóny – odběratel je povinen zkontrolovat množství a druhy tel. kupónů při jejich převzetí (společně s řidičem jejich převzetí stvrdí svými podpisy na faktuře, případnou reklamaci také zapíše na fakturu a její kopii)
4.2
Do 5- ti pracovních dnů – uznáváme:
 • zjevné vady – např. zboží, které je zjevně poškozeno (částečně nebo zcela chybějící obsah vinou výrobce – bez poškozené pojistky apod.)
 • množstevní nesrovnalosti
 • zboží prošlé expirací, popř. zboží, které má v dohledné době expirací projít
 • nesouhlas s cenou
 • omylem dodané zboží
4.3
Déle než 5 pracovních dnů – uznáváme:
 • skryté vady – např. mechanické poškození – např. nefunkční pumpička, nefunkční rozprašovač
 • teploměry, jejichž rtuť není celistvá nebo je uvnitř uvolněná měrná škála
4.4
V případě, že odběratel vrací zboží z důvodů uvedených v bodu 4.1, nesmí být toto zboží odběratelem jakkoliv poškozeno, popsáno či polepeno cenovkami, což může být důvodem k neuznání reklamace.
4.5
Pozor! Pokud zákazník vrací zboží, ke kterému byl při nákupu čerpán bonus formou dárku – „zboží zdarma“, je povinen vrátit i toto zboží zdarma v patřičném množství.
4.6
Nedodané zboží nedochystáváme a nedoposíláme! Na nedodané zboží, nebo zboží dodané částečně budou automaticky vystavovány dobropisy. Pokud má zákazník o nedodané zboží zájem, musí si ho opět objednat na vzorkovně při další objednávce.
4.7
Zboží dodané navíc:
1)  zákazník může požádat o dofakturaci a zboží si ponechat, nebo
2)  zboží vrátit na velkoobchodní centrálu spolu s vyplněným tiskopisem VRATKA
4.8
Po fyzickém doručení vráceného zboží na VO drogerie Jasmín bude reklamace a dobropis vyřízena dle Zákona o ochraně spotřebitele podle § 19 odst. 3 nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Pokud se nejedná o reklamaci nedodaného zboží, ale např. o výměnu, reklamaci poškozeného zboží, omylem nebo navíc dodaného a fakturovaného zboží, je zákazník povinen zboží fyzicky zaslat k reklamaci, aby tato mohla být řádně vyřízena.

Neúplné nebo zcela chybějící údaje, ale také nevrácené zboží – jako předmět reklamace, mohou být důvodem pro prodloužení doby zpracování reklamace, pokud reklamační technik zjistí v reklamačním listu nebo na zboží nedostatky, kontaktuje odběratele a o zjištěných skutečnostech ho informuje.
4.9
V případě, že nebude část popř. celá reklamace uznána, bude Vám zboží zasláno zpět při dalším závozu společně s vyjádřením reklamačního technika.
4.10
V případě veškerých reklamací u zboží od níže uvedených výrobců nevrací zákazník zboží na VO drogerie Jasmín, ale kontaktuje obchodního zástupce daného výrobce, který je smluvními podmínkami povinen navštívit zákazníka v jeho prodejně a reklamaci převzít. Kontakty na obchodní zástupce výrobců Vám na požádání rádi sdělíme.
Jedná se o tyto výrobce:
 • Procter & Gamble (pro zboží značky Gillette i Wella)
 • Beiersdorf
 • Alphaduct
 • S.C. Johnson

Tento Reklamační řád společnosti Jasmín Drogerie je platný od:
19.11. 2009 – datum poslední aktualizace.

 

Vzor: č.1

REKLAMAČNÍ LIST
Vráceno od: (název odběratele, adresa - popř. razítko prodejny)
Drogerie Čepička
Brněnská 512
602 00   Brno
Datum vratky:
              20.07.2008
Poznámka:
 
Kód zboží Název zboží Fakturováno Dodáno Vráceno Důvod / popis reklamace Číslo faktury
57793 Astra čepelky Keramik 5 ks 20 15 0 nedodáno 5 ks 812312
57779 Kapes. Kleenex Camonile 3 vr. 10 ks 30 0 0 nedodáno 30 ks 812312
30 Jar citron 500 ml 10 12 2 dodáno navíc 812312
3015 WC Net Bleach gel zelen750 7 9 0 dofakturovat, necháme si 812310
3020 Taška igel.průhmat 38x45 1 1 1 poškozeno 812310
3062 Ryor op.mléko F18 pro děti 200 2 2 2 prošlo expirací 812310
59624 Mop set kbelík kul.+tyč+provázky 1 1 1 chybí tyč 811111
             
             
             
Předal:
 
Převzal:
 
 
eshop

Otevírací doba

Velkoobchod

Tkalcovská 6
Po - Pá :7:00 - 17:00

Prodejny Brno

Česká 31
Po - Pá :8:00 - 18:30
So :8:00 - 14:00
Hrnčířská 6 (areál SFINX)
Po - Pá :8:00 - 18:00
So :8:00 - 12:00
Lidická 11
Po - Pá :9:00 - 18:00
So :9:00 - 12:00
Masarykova 37
Po - Pá :8:00 - 19:00
So :8:00 - 12:30
Merhautova 216
Po - Pá :8:00 - 18:00
So :8:00 - 11:00
Pálavské nám. 5
Po - Pá :8 - 18h
So :8:00 - 11:30

Prodejna Rousínov

Sušilovo nám. 3
Po - Pá :7:30 - 17:00
So :7:30 - 11:00